Türkiye Kömür İşletmelerinde, merdiven küpeştelerinin yenilenmesi işi tarafımızdan yapılmakta olup, imalatı ve montajı devam etmektedir.